JANDRE

Dzīve mums piedāvā daudz un dažādas iespējas, pa kurām mīt savas takas. Vienas no manām dzīves iemītajām takām ir fotogrāfija, kurā vēlos dalīties arī ar Jums. Šī iemītā dzīves taka ik katru dienu ir kā izaicinājums. Tā ir kā viena no manām dzīves svarīgākajām sastāvdaļām, kuru jāpiepilda un jākopj dienu no dienas. Tas ir gandarījums par paveikto un pateicība Jums par brīžiem, kurus piepildam kopā.

Ikviena mūsu dzīve ir piesātināta ar dzīvesprieku un to neizsakāmo burvību, kuru daudzpusīgi ir iespējams atspoguļot fotogrāfijā. Vienīgais mūsu uzdevums ir atplest plaši abas rokas šiem pieejamajiem brīnumiem un ļaut tiem būt kopā ar mums!

Atmiņas ir vienas no svarīgākajām detaļām mūsu dzīvē, un kāpēc gan negremdēties to vislabākajos mirkļos! Piedzīvot vēlreiz jau piedzīvoto un piepildīt kādu sapni, kuru pievienot šim mūsu atmiņu albūmam.

Svarīgākais ir plašs skatījums un stabila pārliecība par to, ko mēs darām. Uzticība, kas valda  starp klientu un fotogrāfu, lai veidotu ideālu sadarbību un iemūžinātu Jūsu vēlamos mirkļus un izjūtas. Lai tie būtu vienmēr kopā ar Jums – Jūsu atmiņās, sapņos un mīlestībā, kas valda Jūsu dzīvēs!

Iespējams, Jūsu turpmāko  – gan ikdienišķi vienkāršo un dzīves nozīmīgo  mirkļu fotogrāfs!

Ar cieņu, JanDre